Om Karise Efterskole

På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret undervisning og gennem samvær i det store fællesskab.

Vi tror på, at du lærer mere hvis du har gode venner på skolen. Vi skal nok hjælpe dig, hvis du synes, det er lidt svært at skabe og holde relationer.

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative, kropslige og tværfaglige tilgange i undervisningen. Vi skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv.

Din personlige udvikling og identitetsdannelse er i fokus.

Vi stræber efter et samvær, der er bygget på gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Al aktivitet på skolen tager afsæt i en anerkendende pædagogik, og sammen opsætter vi samværsregler rettet mod en mobbefri efterskole.

fabgopafasmioekologisk-spisemaerke-soelv

Formål

Indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder.

At fremme elevernes hele menneskelige udvikling.

At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Historien

Karise Efterskole blev grundlagt af en initiativgruppe bestående af nogle fremsynede forældre til børn med Downs syndrom, der ønskede at etablere et efterskoletilbud der kunne rumme deres børn. 

I 2006 startede de Karise Efterskole, som er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Efterfølgende startede de det nuværende Karisefonden.

 

logo-kaef