Om Karise Efterskole

På Karise Efterskole har alle elever særlige læringsforudsætninger, herunder unge med læringsvanskeligheder, udviklingshæmning og autisme.

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, hvor du vil møde dygtige og engagerede lærere, der med udgangspunkt i dine forudsætninger vil udfordre dig i en oplevelsesorienteret undervisning og gennem samvær i det store fællesskab.

Vi tror på, at du lærer mere hvis du har gode venner på skolen. Vi skal nok hjælpe dig, hvis du synes, det er lidt svært at skabe og holde relationer.

Vi vægter musiske, kreative, kommunikative, kropslige og tværfaglige tilgange i undervisningen. Vi skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi tror på, er en forudsætning for et rigt og spændende ungdomsliv.

Din personlige udvikling og identitetsdannelse er i fokus.

Vi stræber efter et samvær, der er bygget på gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Al aktivitet på skolen tager afsæt i en anerkendende pædagogik, og sammen opsætter vi samværsregler rettet mod en mobbefri efterskole.

FACEINSTAADGANGELITEØKO

Formål

Indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder.

At fremme elevernes hele menneskelige udvikling.

At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Historien

I 2004 satte en gruppe forældre med børn med særlige behov, sig sammen. Deres mål var at skabe en efterskole hvor fællesskab og engagement var i fokus. Det skulle være en skole der tydeliggjorde, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Valget faldt på Karise som destination for projektet, og i sommeren 2006 åbnede Karise Efterskole dørene for det første elevhold.

Nu skulle de unge mennesker opdage og udnytte deres potentiale. De skulle lære at nyde og yde i tilværelsen for at blive så livsduelige som muligt.

Karise Efterskole blev hurtigt kendt for en høj faglighed indenfor specialpædagogik, og med en engageret bestyrelse og et pædagogisk stærkt funderet lærerteam arbejder vi fortsat på at være

VERDENS BEDSTE EFTERSKOLE    

logo-kaef