Om Karise Efterskole

Karise Efterskole er en specialefterskole på Sjælland.

Her vil du møde mange forskellige unge mennesker der alle har særlige læringsforudsætninger.

Et år på Karise Efterskole er markant anderledes end et almindeligt skoleår. Du vil blive en del af et helt unikt fællesskab og en hverdag hvor du bor og lever side om side med dine nye venner.

 

Vi tilrettelægger et læringsmiljø, der med udgangspunkt i dine kompetencer vil udfordre og styrke dine evner til at indgå i relationer og fællesskaber.

På Karise Efterskole har vi dygtige og engagerede lærere, der skaber rammerne for den tryghed og det nærvær, som vi mener, er en forudsætning for læring samt et rigt og spændende ungdomsliv.

FACEINSTAADGANGELITEØKO

Formål

Indenfor rammerne af gældende regler om frie kostskoler at drive efterskole for unge med et særligt undervisningsbehov begrundet i indlæringsmæssige vanskeligheder.

At fremme elevernes hele menneskelige udvikling.

At øge elevernes tillid til egne muligheder og forberede dem til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i samfundet.

Værdigrundlag

Alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Det enkelte menneske skal blive så livsdueligt som muligt til både at nyde og yde i tilværelsen.

Kvalitet i det menneskelige fællesskab bygger på den enkeltes engagement og medansvar.

Det enkelte menneske skal opdage og udnytte sit potentiale.

Historien

I 2004 satte en gruppe forældre med børn med særlige behov, sig sammen. Deres mål var at skabe en efterskole hvor fællesskab og engagement var i fokus. Det skulle være en skole der tydeliggjorde, at alle mennesker har ret til et ligeværdigt liv, uanset evner og social baggrund.

Valget faldt på Karise som destination for projektet, og i sommeren 2006 åbnede Karise Efterskole dørene for det første elevhold.

Nu skulle de unge mennesker opdage og udnytte deres potentiale. De skulle lære at nyde og yde i tilværelsen for at blive så livsduelige som muligt.

Karise Efterskole blev hurtigt kendt for en høj faglighed indenfor specialpædagogik, og med en engageret bestyrelse og et pædagogisk stærkt funderet lærerteam arbejder vi fortsat på at være

VERDENS BEDSTE EFTERSKOLE    

logo_efterskoleforening

EU-Skoleordning

plakat