Trivsel på Karise Efterskole

Vores politik:

Mobning forbudt
Alle børn og unge har ret til, at være en del af fællesskabet gennem aktiv deltagelse. Kun gennem aktiv deltagelse bliver der tale om reel trivsel, læring og udvikling. Der skal være fokus på børn og unges ressourcer, og de skal møde anerkendende aktive voksne og elever, som er nærværende og som tager et fælles ansvar for hinanden.
Vi vil derfor opfordre jer elever såvel som jeres forældre til at reagere, hvis I hører eller ser noget, der ligner mobning. Jo tidligere der bliver grebet ind, jo bedre. Ingen kan hjælpe alle - men alle kan hjælpe nogen. Når vi på Karise Efterskole oplever mobning, så griber medarbejderne konsekvent ind. Der vil blive ringet til offerets forældre for at orientere forældrene om episoden, og for at sikre at forældrene kan drage den nødvendige omsorg for barnet.
Mobberens eller mobbernes forældre kontaktes og bliver indkaldt til møde (evt. online ) næste eftermiddag eller i samme uge som mobningen har fundet sted.

Børn og unge har ret til:
Beskyttelse
At få deres fundamentale behov dækket
At være aktiv deltager i eget efterskoleliv - at blive hørt, egne meninger osv.

Mobning:
Der er rigtig mange børn og unge, som efter et ophold på Karise Efterskole, har dyrebare venskaber, som i nogle tilfælde er for livet. Gode venskaber sætter spor i vores elever for resten af livet, det samme gør mobning desværre. Det kan være ensomhed, manglende tro på sig selv og egne evner, som følger dig i dit ungdoms- og voksenliv. Undersøgelser viser også at mobberne ofte også får vanskeligheder i deres liv.

Elektronisk mobning:
Elektronisk mobning er fællesbetegnelsen for mobning der foregår via en smartphones, mobiltelefon (SMS, MMS) eller en computer (E-mail, Facebook, Chat, mm.)
Den moderne teknologi har medført nye måder for børn at mobbe på. Måder der kan være værre for offeret, end at stå ansigt til ansigt med sin mobber…
Vi ser med stor alvor på denne form for mobning på Efterskolen. Når vi finder ud af, at det foregår, tager vi straks en snak med jer elever og jeres forældre.

Alle på Karise Efterskole skal tage et ansvar, så vi undgår mobning:
Vi har alle et ansvar for, at børn og unge trives - det vil sige at der er plads til alle, og at alle kan have en god dag på Efterskolen. Du kan være med til at gøre en forskel ved at tage ansvar, turde sige stop når du ser mobning og turde snakke om det når der er behov for det. Egentlig handler det bare om at opføre sig ordentlig overfor andre! Mobning gør ondt og du kan være med til at gøre en forskel ved at sige fra!

Fra politik til praksis:
I afsnittet ovenfor har vi beskrevet skolens holdninger og interventioner såfremt antimobbe politikken ikke følges. På elevniveau, så vil elevrådet hvert år, med deres egne ord og i egne handlinger arbejde med antimobbe strategien og det slutprodukt, der skal præsenteres for den samlede skole på en elevtemadag inden efterårsferien. Elevinvolveringen er nøglen til at minimere antallet af episoder, der er på kanten af mobning. Fællesskabet aktiveres og tager ansvar. Således vil hvert elevhold fremadrettet skulle forholde sig til en antimobbestrategi og udvikle deres egne bud og spilleregler, som vi tager i anvendelse, som det fælles aftalegrundlag.

Elevernes ABC om en mobbefri Efterskole:
4 gode råd:

1.Tro på at du kan gøre en kæmpe forskel, ved at fortælle om mobningen. Det er ikke at sladre, men at være en ansvarlig kammerat.
2. Fortæl om mobningen til en medarbejder eller en lærer, du har tillid til. Når mobning sker, så er det skolens og lærernes ansvar at få det stoppet.
3. Sig stop, i stedet for passiv tilskuer. Aftal med en kammerat, at I begge to lader være med at grine med, når nogen mobbes og i stedet griber ind og forsvarer mobbeofferet. Prøv at finde ud af, hvad I mere kan gøre for at stoppe mobningen.
4.Vær venlig og inviterende over for pigen eller drengen der mobbes. Snak med mobbeofferet og invitér med i leg eller aktivitet.

Mobning er når drillerier bliver ondskabsfulde.

Mobning kan være:
Verbalt - f.eks. øgenavne
Social- f.eks. bliver holdt udenfor
Materiel - f.eks. få ødelagt sine ting
Psykisk - f.eks. blive truet eller tvunget til noget
Fysisk - f.eks. blive slået eller sparke

Hvem bliver mobbet?
Enhver kan blive mobbet - både børn og voksne - og mange bliver mobbet uden særlig grund.

Hvem mobber?
Der findes ikke en typisk mobber; alle - både børn og voksne - kan mobbe på et eller andet tidspunkt. Vi skal i stedet koncentrere os om mobningen:

Hvorfor mobber man?
Man mobber af flere forskellige grunde, f.eks.:
Man er jaloux
Man bliver selv mobbet
Man vil være sej (mest drenge)
Man vil skabe sammenhold (mest piger)
Man vil vise sig
Man vil have opmærksomhed
Man vil afreagere

Hvad kan vi/ I selv gøre?
Mobning er et fællesansvar mellem forældre - lærere - og elever
Sige noget til mobberen, når man oplever mobning
Kontakte voksne når man oplever mobning
Respektere hinanden som man er og forskelligheder
Ikke holde nogen udenfor.
Man må ikke holde andre udenfor med vilje.
Man skal respektere hinanden.
Man må ikke drille andre med deres tøj, ting, talemåde eller hudfarve.
Man skal lade andres ting være i fred.
Man må ikke sparke, slå eller true andre.
Man må ikke kalde andre ved øgenavne.
Man må ikke bagtale andre.