Medarbejdere & Bestyrelse

Medarbejdergruppen på Karise Efterskole består af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan facilitere en helhed af undervisning og samvær.

For at kunne afvikle kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således at medarbejderne løbende vil få mulighed for efter- og videreuddannelse, ligesom skolen prioriterer tid og ressourcer på at deltage i udviklingsprojekter af pædagogisk og forskningsmæssig karakter.

Størstedelen af medarbejdergruppen varetager også rollen som kontaktlærere for en mindre gruppe elever, hvor de har følgende ansvarsområder:

• Støtte og evaluering af målene anført i den generelle pædagogiske plan.

• Støtte og evaluering af elevens indsats overfor daglige gøremål på skolen.

• At være skolens primære kontaktperson til forældre. Herunder at have overblik over elevens familiesituation og andre særlige forhold vedrørende eleven.

• At tage ansvar for at indkalde til samtaler om den enkelte elev, hvis eleven mister sit fokus i forhold til indholdet i den generelle pædagogiske plan.

Medarbejdere

Troels Brandt
forstander
Jørgen Schrøder
Viceforstander
Stine Ottosen
Administrationschef
Sanne Glavind
Sekretær
Jeppe Busk
markedsføring
Birgit Ellegaard
Vejleder
Jane Larsen
køkkenchef
Anja Bentzen
Køkkenlærer
Halina Bang
Køkkenlærer
Kimmie Schoppe
køkkenlærer
Gitte Johansen
Køkkenlærer
Magda Sobolewska
Service
Sanne R. Olsen
Skolemor / Medicinansvarlig
Dorthe R Rasmussen
Skolemor / Medicinansvarlig
Thomas Mørkeberg
lærer
John W. Poulsen
lærer
Katja Lohse
Lærer
Emma Kristensen
Lærer
Mette Dyhr Ottesen
Lærer
Rune Skovsbøll
Lærer
Fie Rysager
lærer
Pia Hald Rasmussen
Lærer
Jonas Sacht
lærer
Carsten Holbek
Lærer
Sofie Hvid
lærer
Birger Bovin
lærer
Dorthe Hyldig
lærer
Thomas Askjær
lærer
Ulrik Hyldig
Lærer
Niels Lillevang Hansen
lærer

Bestyrelse

Præsentation af formand for bestyrelsen;

Formand for skolekredsens bestyrelse er Finn Løbner-Olesen. Han er 67 år, uddannet lærer og har i sit arbejdsliv været skoleinspektør på en folkeskole, hvor der var specialklasserække rettet mod de elever, som er elever på Karise Efterskole. Finn Løbner-Olesen var som bestyrelsesmedlem med ved skolens dannelse i 2006 og hans datter var elev på skolen fra 2006-2008.

Alle mails henvendt til bestyrelsen går til bestyrelsesformand Finn Løbner-Olesen