Medarbejdere & Bestyrelse

Medarbejdergruppen på Karise Efterskole består af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan facilitere en helhed af undervisning og samvær.

For at kunne afvikle kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således at medarbejderne løbende vil få mulighed for efter- og videreuddannelse, ligesom skolen prioriterer tid og ressourcer på at deltage i udviklingsprojekter af pædagogisk og forskningsmæssig karakter.

Størstedelen af medarbejdergruppen varetager også rollen som kontaktlærere for en mindre gruppe elever, hvor de har følgende ansvarsområder:

• Støtte og evaluering af målene anført i den generelle pædagogiske plan.

• Støtte og evaluering af elevens indsats overfor daglige gøremål på skolen.

• At være skolens primære kontaktperson til forældre. Herunder at have overblik over elevens familiesituation og andre særlige forhold vedrørende eleven.

• At tage ansvar for at indkalde til samtaler om den enkelte elev, hvis eleven mister sit fokus i forhold til indholdet i den generelle pædagogiske plan.

Medarbejdere

Troels Brandt
forstander
Jørgen Schrøder
Viceforstander
Anette Jørgensen
Afdelingsleder/Vejleder
Louise Bendtsen
skolesekretær
Gitte Behrens
Forretningsfører
Jeppe Busk
markedsføring
Jane Larsen
køkkenchef
Dorthe R Rasmussen
køkkenlærer
Anders Abildgaard
køkkenlærer
Kimmie Schoppe
køkkenlærer
Jens Kromann Jensen
pedel/lærer
Thomas Mørkeberg
lærer
Cecilie Balle
lærer
Jørgen Pedersen
lærer
Fie Rysager
lærer
Kiki Olsen
lærer på barsel
Iben Kristiansen
lærer
Jonas Sacht
lærer
Sofie Hvid
lærer
Birger Bovin
lærer
Peder Lund
lærer
Laura Herlev Nyholt
lærer
Thomas Askjær
lærer
Lene Brix
lærer
Per Nordentoft
lærer
Gitte Johansen
Køkkenlærer
Ulrik Hyldig
Lærer
Niels Lillevang Hansen
lærer
Lotte Traberg
Lærer

Bestyrelse

Præsentation af formand for bestyrelsen;

Formand for skolekredsens bestyrelse er Finn Løbner-Olesen. Han er 67 år, uddannet lærer og har i sit arbejdsliv været skoleinspektør på en folkeskole, hvor der var specialklasserække rettet mod de elever, som er elever på Karise Efterskole. Finn Løbner-Olesen var som bestyrelsesmedlem med ved skolens dannelse i 2006 og hans datter var elev på skolen fra 2006-2008.

Alle mails henvendt til bestyrelsen går til bestyrelsesformand Finn Løbner-Olesen

Finn Løbner-Olesen
Bestyrelsesformand
Jytte Mikkelsen
Næstformand
Cecilie Svegaard Aakjær
Bestyrelsesmedlem
Karl Christian Koch
Bestyrelsesmedlem
Mette Misser
Bestyrelsesmedlem
Lisbeth Sørensen
Suppleant