Medarbejdere & Bestyrelse

Medarbejdergruppen på Karise Efterskole består af personer, der med solide faglige, pædagogiske og menneskelige egenskaber kan facilitere en helhed af undervisning og samvær.

For at kunne afvikle kvalificeret undervisning ud fra elevernes særlige læringsforudsætninger har skolen en ambitiøs efter- og videreuddannelsespolitik, således at medarbejderne løbende vil få mulighed for efter- og videreuddannelse, ligesom skolen prioriterer tid og ressourcer på at deltage i udviklingsprojekter af pædagogisk og forskningsmæssig karakter.

Størstedelen af medarbejdergruppen varetager også rollen som kontaktlærere for en mindre gruppe elever, hvor de har følgende ansvarsområder:

• Støtte og evaluering af målene anført i den generelle pædagogiske plan.

• Støtte og evaluering af elevens indsats overfor daglige gøremål på skolen.

• At være skolens primære kontaktperson til forældre. Herunder at have overblik over elevens familiesituation og andre særlige forhold vedrørende eleven.

• At tage ansvar for at indkalde til samtaler om den enkelte elev, hvis eleven mister sit fokus i forhold til indholdet i den generelle pædagogiske plan.

Medarbejdere

Nikolaj Rysager
forstander
Jørgen Schrøder
viceforstander
Gitte Behrens
forretningsfører
Louise Bendtsen
skolesekretær
Jeppe Busk
markedsføring
Pepe Christensen
lærer/vejleder
Niels Lillevang Hansen
lærer/vejleder
Lotte Traberg
lærer/vejleder på barsel
Jane Larsen
køkkenchef
Dorthe Rysgaard Rasmussen
køkkenlærer
Dorthea Nyholm
køkkenlærer
Anders Abildgaard
køkkenlærer- aa@kaef.dk
Kimmie Schoppe
køkkenlærer
Mie Guldhammer Winther
køkkenassistent
Jens Kromann Jensen
pedel/lærer
Thomas Mørkeberg
lærer
Cecilie Balle
lærer
Jørgen Pedersen
lærer
Fie Rysager
lærer
Kiki Olsen
lærer på barsel
Iben Kristiansen
lærer
Jonas Sacht
lærer
Sofie Hvid
lærer
Thomas Ringbro
lærer
Christian Juul Råsø
lærer
Birger Bovin
lærer
Peder Lund
lærer
Laura Herlev Nyholt
lærer
Thomas Askjær
lærer
Lene Brix
lærer
Per Nordentoft
lærer
Emil Ellehammer
lærer

Bestyrelse

Finn Løbner-Olesen
Bestyrelsesformand
Jytte Mikkelsen
Næstformand
Cecilie Svegaard Aakjær
Bestyrrelsesmedlem
Karl Christian Koch
Bestyrrelsesmedlem
Mette Misser
Bestyrrelsesmedlem
Lisbeth Sørensen
Suppleant