Kalender

kalender2021_22

Mad/Måltider

På Karise Efterskole har vi en mad og måltidsvision, som skal bidrage til at synliggøre og styrke betydningen af sund mad og livsstil. Vi vil gerne, at vores elever lærer at spise sund, lækker og velsmagende mad, som giver energi, lyst og glæde til at klare dagligdagens udfordringer.

VISIONEN ER:

 • At vi via sund mad kan påvirke trivsel og indlæringsevne i positiv retning
 • At sikre en stabil blodsukkerbalance dagen igennem ved at tilbyde 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider
 • At måltidet skal være et rart og fælles samlingspunkt på efterskolen
 • At vi via vores køkken og måltider kan inspirere vores elever og give dem lyst til at spise og leve sundt også efter endt efterskoleophold

HVAD GØR VI:

 • Maden vi serverer, er spændende, varieret, sund, lækker og indbydende at se på. Vi planlægger og tilbereder måltiderne med tanke på de 10 kostråd. Søde sager og sukkerholdige fødevarer nedprioriteres i hverdagen til fordel for sunde alternativer
 • Måltiderne er en obligatorisk del af hverdagen og spises sammen med kammerater og lærere i spisesalen
 • Vi anvender årstidens friske frugter og grøntsager
 • Vi har økologisk spisemærke i sølv
 • Vi bager brød hver dag
 • Vi arbejder miljøbevidst i vores tilgang til madlavningen i forhold til råvarer, indkøb, tilberedning, minimering af madspild og rengøring m.m
 • Vi er opmærksomme på anvendelsen af proteinkilder som bønner og linser, da disse er rige på fibre, vitaminer, er fedtfattige og medvirker til at stabilisere blodsukkeret
 • Vi serverer kun groft brød, brune ris og fuldkornspasta
 • Vi serverer diæter, hvis det er lægeligt begrundet
 • Vi opfordrer forældre til at bakke op om den sunde ”efterskolelivsstil” i forhold til at minimere lommepenge til slikkøb i byen
 • Køkkenlærerne er konstant i udvikling uddannelsesmæssigt
 • Vi udvikler køkkenet og afprøver mange nye retter i løbet af skoleåret. Vi forsøger at skabe en balance mellem traditionelle danske retter og mad fra andre lande. Dette gør vi for at gøre vores elever interesseret i madlavning og for at lære dem, at være åbne overfor andre kulturer.

Praktiske oplysninger

Generelt

Det er muligt at indsætte lomme- og rejsepenge på en særlig elevbankkonto. Men det er som regel kun et af vores stamhold der har brug for dette, og de vil kunne sætte penge ind på denne konto 2232 6878 535 500 (Nordea). Resten af vores elever bruger hævekort.

Efterskolen lægger op til et tæt samarbejde med forældrene. Der vil blive arrangeret stamholdscafé i august; projektafslutning i marts samt forældredage i december og juni. Yderligere møder aftales individuelt efter behov. Desuden sker al kommunikation via SkoleIntra, hvor elevplaner, invitationer lægges. Alle forældre får link og koder hertil på første skoledag.

Efterskolen er lukket i efterårsferie-, juleferie-, vinter-, og sommerferie. Ved pinse og øvrige helligdage er skolen åben. Vi anmoder om at planlægge evt. ferie med jeres børn i perioder, hvor skolen er lukket. Efterskolen kan ikke give fri til ferieaktiviteter.

Eleverne er erstatningsansvarlige overfor skader, som de måtte forvolde på skolen. Skolen kan ikke forsikre elevernes ejendele mod tyveri eller skader. Det anbefales, at familien selv tegner forsikring herfor.

Eleverne skal også selv have tegnet en rejseforsikring, når vi tager på lejrskole, da skolens forsikring kun dækker ved sygdom på rejsen. Dvs. at eleven skal have en forsikring som dækker ved en ulykke, og en ved mistet eller forsinket bagage.

 • Sengetøj: Dyne, pude, 2 sæt sengelinned og rullemadras (200*90), håndklæder, toiletsager
 • Personligt tøj, idræts-, regnvejrs- og svømmetøj (husk navn i tøjet)
  Vasketøjskurv
 • Idræts-, hjemme- eller andet indendørs fodtøj, køkkentræsko
  Skriveredskaber
 • Vækkeur (kan være mobiltelefonen)
 • Sygesikringsbevis
 • Desuden kan eleven medbringe: Cykel, PC, musikanlæg, forlængerledning, bøjler til klædeskabet, mobiltelefon

Hvis man har brug for at kontakte nattevagten skal man ringe på hovednummeret 56767400 og trykke 0.

På Efterskolen

Mindre anlæg kan opstilles på værelset.

Eleverne vil have adgang til computere i undervisningssammenhæng. Nogle af PC’erne vil også kunne anvendes i fritiden. Eleverne kan medbringe egen PC, der installeres på værelset, hvor der også er opkobling til internet.

”Mest af alt holder jeg af hverdagen” citat Dan Turell.

Struktur og forudsigelighed er nøglebegreber i hverdagslivet. Herved skabes den tryghed, der er forudsætningen for elevernes identitetsdannelse og personlige udvikling. Læringsmiljøet baseres på en anerkendende pædagogik. Herved stræbes efter et samvær, der er funderet i gensidig respekt båret af ligeværd og tolerance. Sammen med eleverne opsættes samværsregler rettet mod en mobbefri skole.

Skolepengene er på 2525 kr. om ugen. Hertil ydes et statstilskud, som SU-Styrelsen beregner. Betalingsopgørelse omkring forældrebetalingen fremsendes hurtigst muligt. Nogle kommuner giver støtte til en del eller hele forældrebetalingen. Såfremt bevilling foreligger, vil dette beløb blive fratrukket i opgørelsen. Skolepenge skal indbetales på den FI kode der står midt på betalingsopgørelsen.

Forældre opfordres til at indmelde sig i skolekredsen. Medlemskab er personligt. Årligt kontingent 100 kr. pr. person.

Eleverne medbringer og opbevarer eget sygesikringsbevis. Der er både lægehus og apotek i Karise.

Under efterskoleopholdet er det ikke tilladt for eleverne at ryge eller drikke alkohol.

I weekends er der planlagte aktiviteter. Eleverne opfordres til at blive på efterskolen i weekends. Eleverne meddeler selv, om weekenden tilbringes på skolen eller hjemme, og det skal ske senest onsdag kl. 12. Ved besøg hos kammerater beder vi om forældrenes tilladelse. I skoleweekends skal eleverne blive på skolen. Ved forlængede weekends kan eleverne blive på skolen. De fleste tager dog hjem. Undervisningen slutter om fredagen, op til ferier og forlængede weekends kl. 15. Der er togforbindelse fra Karise mod nord kl. 15.16 og 15.46. Om søndagen forventer vi elevernes ankomst mellem kl. 18 og 21. Der er togforbindelse fra Køge kl. 18.27, 19.27 og 20.27. Vi laver en rejseplan sammen med eleverne.

Eleverne ser meget frem til at få post hjemmefra, så skriv ofte!

Skolekreds

Loven om de frie skoler foreskriver, at der bag hver skole skal være en skolekreds. Skolen er en privat selvejende institution, og det vil sige, at det er bestyrelsen, der udformer efter hvilke principper, skolen skal ledes, og hvilket indhold skolen skal have. Samtidig er skolekredsen blandt andet med til at sikre, at efterskolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe af borgeres ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag.

At skolen er selvejende vil sige, at ingen personer kan drage økonomisk fordel af at være med i skolekredsen. Eventuelt overskud skal således udelukkende komme skolen og dens elever til gode.

Skolekredsmedlemmer betaler 100 kroner om året pr. husstand. Der indbydes hvert år til en generalforsamling, hvor formanden aflægger beretning om arbejdet på skolen. Der fremlægges ligeledes regnskab. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen som konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

HVORFOR BLIVE MEDLEM
Karise Efterskole er i konstant udvikling og det er vigtigt at den udvikling der sker på skolen er med opbakning fra og i dialog med skolens bagland. Som medlem af Karise Efterskoles skolekreds har du mulighed for at få indflydelse på skolens hverdag og det pædagogiske arbejde. Du vil også løbende blive orienteret om livet og arbejdet på skolen. Derudover bliver medlemmer af skolekredsen årligt inviteret til:

 • Teaterforestillinger / fællesprojekter
 • FreakOut festival
 • Linjefagsafslutninger
 • Generalforsamlingen

VIL DU VÆRE MED
Du kan være med til at gøre en forskel og melde dig ind i skolekredsen ved at sende en mail til skolen på kontor@kaef.dk eller ved at udfylde nedenstående kontaktoplysninger.

VIGGO

På Karise Efterskole bruger vi primært VIGGO til at holde kontakten mellem forældre og elever. For at kunne logge ind på VIGGO skal man have en kode.

Denne kode kan man få ved at henvende sig til Louise på kontoret på skolens tlf. 5676 7400 eller på mailadresse kontor@kaef.dk.

louise

Shop

I vores webshop kan du købe tøj med Karise Efterskole logo på. Vi har både T-shirts, hættetrøjer, jakker m.m. i god kvalitet. For at kunne købe vores tøj skal I følge linket.

 

Tøjet skal betales med dankort og bliver leveret til Karise Efterskole hver 14. dag fra vores samarbejdspartner ”sportyfied”.

Husk at I kan tilføje navn til jeres tøj så det er til at kende.