Pædagogik/Undervisning

Karise Efterskole tilbyder et specialpædagogisk undervisningsmiljø, hvor undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov og forudsætninger. Det er vigtigt for skolen at skabe et læringsrum, hvor alle elever føler sig inkluderet og kan trives.

Eleverne på Karise Efterskole er organiseret i fem stamhold, hvor undervisningen er baseret på de boglige fag som dansk, matematik, engelsk samt naturfag. Derudover er der også fokus på tema og projektarbejde.

Et af stamholdene er specielt tilrettelagt for elever, der har fagligt potentiale og motivation for at følge en eksamensforberedende undervisning. Her er målet at opnå en FP9 i enten dansk, matematik eller engelsk.

Undervisningen på Karise Efterskole har en livsoplysende, folkeligt oplysende og demokratisk dannende karakter. Der er fokus på at udvikle elevernes kritiske tænkning og almene dannelse.

Eleverne opfordres til at tage ansvar for deres egen læring og udvikling gennem egen virksomhed og deltagelse i fællesskabet. Skolen lægger vægt på medborgerskabets tankegang og ønsker at give eleverne større kendskab til deres eget potentiale og betydning i et stort fællesskab.

På Karise Efterskole er der en stærk fokus på at skabe et trygt og støttende miljø for alle elever, uanset deres behov og forudsætninger. Det er en skole, hvor læring, udvikling og fællesskab går hånd i hånd og kan have en stor betydning for elevernes fremtid.

vippe

Skema

skema_vandret_2023_web

Skema Stamhold 9

skema_vandret_stamhold9_2023_web

Linjefag

På Karise Efterskole udbyder vi Linjefag, som giver vores elever mulighed for at fordybe sig i syv spændende og attraktive fag over to perioder. Hver periode er ca. et halvt år og det giver vores elever mulighed for at arbejde fokuseret med et bestemt fagligt område.

Idræt er også en del af vores valgfagsprogram og tilbydes tirsdag og torsdag eftermiddag, så eleverne kan udfordre sig selv fysisk og udvikle deres idrætslige evner.

På Karise Efterskole er det vigtigt, at vores Linjefag tager udgangspunkt i hele mennesket. Derfor er det essentielt, at der indgår elementer i undervisningen, som styrker eleverne intellektuelt, håndværksmæssigt og kunstnerisk.

Disse tre erkendelsesområder styrker gensidigt hinanden, og det er med til at sikre, at vores elever udvikler sig og bliver styrket på de områder, hvor de allerede er stærke. Samtidig udfordres de også på de områder, hvor de har brug for at udvikle sig. Det er vigtigt for os, at vores elever oplever, at verden er et spændende og forunderligt sted, og at de bliver inspireret til at udforske og lære mere. Vi tror på, at vores Linjefag kan give vores elever en unik og berigende oplevelse, som kan hjælpe dem på deres vej videre i livet.

elever
design
madkundskab
mit køkken
esport
performance
idræt
håndværk og friluftliv

Stamhold

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fem stamhold, der med fem forskellige pædagogiske arrangementer sigter mod, at undervisningen leder frem mod folkeskolens faglige slutmål.

De fire stamhold hedder henholdsvis: Nord, Syd , Øst, vest & Stamhold 9

Her undervises der i de boglige fag (dansk, matematik og engelsk), samt tema og projektarbejde.

Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger.

På stamholdet har hver elev en ansvarslærer og der arbejdes derfor også med de sociale og personlige kompetencer.

Vi tilbyder også FSA i dansk, engelsk og matematik, for elever med forudsætninger derfor.

DSC_0968