Pædagogik/Undervisning

Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov for læringsrum.

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fire stamhold. Undervisningen tager udgangspunkt i de boglige fag (dansk, matematik, engelsk samt naturfag) samt tema og projektarbejde.

Et af de fire stamhold vil være forbeholdt de elever som har fagligt potentiale samt motivation for at følge en eksamensforberende undervisning – med en FP9 i enten dansk, matematik eller engelsk som hovedsigte.

Med afsæt i hovedsigtet om, at undervisning skal have livsoplysende, folkeligt oplysende og demokratisk dannende karakter, danner faget Medborgerskab en ramme om den kritiske tænkning, og den almene dannelse.

Elevene skal igennem egen virksomhed erfare og opnå større kendskab til eget potentiale, udviklingsmuligheder og betydning i et stort fællesskab med afsæt i medborgerskabets tanke.

 

DSC_0734

Skema

skema_NY_3

Linjefag

På Linjefag udbyder vi over to perioder 6 spændende og attraktive fag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område.

Idræt er en del af vores valgfagsprogram og tilbydes tirsdag og torsdag eftermiddag.

Linjefagene på Karise Efterskole tager afsæt i det hele menneske, og derfor skal der i ethvert fag indgå elementer, der styrker eleverne intellektuelt, håndværksmæssigt og kunstnerisk.

Disse tre erkendelsesområder udvikler gensidigt hinanden og sørger for, at eleverne styrkes, der hvor de er stærke og udfordres der, hvor det er svært, og de skal opleve, at verden er et spændende og forunderligt sted at være.

 

DSC_0128

Stamhold

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fire stamhold, der med fire forskellige pædagogiske arrangementer sigter mod, at undervisningen leder frem mod folkeskolens faglige slutmål.

De fire stamhold hedder henholdsvis: Nord, Syd , Øst & Vest

Her undervises der i de boglige fag (dansk, matematik og engelsk), samt tema og projektarbejde.

Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger.

På stamholdet har hver elev en ansvarslærer og der arbejdes derfor også med de sociale og personlige kompetencer.

Vi tilbyder også FSA i dansk, engelsk og matematik, for elever med forudsætninger derfor.

DSC_0968

Medborgerskab

Alle elever undervises i medborgerskab som et selvstændigt fag en gang om ugen.

Emnerne i medborgerskab tager afsæt i forståelsen af fællesskab, demokrati og medborgerskab, både i forhold til efterskolens egne rammer, men også i samspil med omverdenen.

Undervisningen vil dreje sig om besøg fra institutioner i samfundet som religiøse bevægelser, militæret, uddannelser, politiet og brandvæsenet, ligesom skolens grundlov og andre hverdagsregler skal udarbejdes i samarbejde med eleverne. Undervisningen vil blandt andet have indhold af kristendoms, samfunds- og historiefaglig karakter.

Medborgerskab, selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet.

I praksis handler det om den enkelte elevs viden og kompetencer i forhold til aktiv samfundsdeltagelse og med en selvforståelse og ejerskab af, at alle kan bidrage til samfundet i det omfang, den enkelte magter det.

Selv – og medbestemmelse og deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser bliver en del af den unges hele liv, når det indgår naturligt i hverdagen.