Pædagogik/Undervisning

Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og behov for læringsrum.

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fire stamhold. Undervisningen tager udgangspunkt i de boglige fag (dansk, matematik, engelsk samt naturfag) samt tema og projektarbejde.

Et af de fire stamhold vil være forbeholdt de elever som har fagligt potentiale samt motivation for at følge en eksamensforberedende undervisning – med en FP9 i enten dansk, matematik eller engelsk som hovedsigte.

Undervisningen skal have livsoplysende, folkeligt oplysende og demokratisk dannende karakter og danne rammen om den kritiske tænkning, og den almene dannelse.

Eleverne skal igennem egen virksomhed erfare og opnå større kendskab til eget potentiale, udviklingsmuligheder og betydning i et stort fællesskab med afsæt i medborgerskabets tanke.

 

vippe

Skema

skema_NY_Lodret

Linjefag

På Linjefag udbyder vi over to perioder 7 spændende og attraktive fag. I hver periode har eleverne således mulighed for at arbejde koncentreret med og fordybe sig i et særligt fagligt område.

Idræt er en del af vores valgfagsprogram og tilbydes tirsdag og torsdag eftermiddag.

Linjefagene på Karise Efterskole tager afsæt i det hele menneske, og derfor skal der i ethvert fag indgå elementer, der styrker eleverne intellektuelt, håndværksmæssigt og kunstnerisk.

Disse tre erkendelsesområder udvikler gensidigt hinanden og sørger for, at eleverne styrkes, der hvor de er stærke og udfordres der, hvor det er svært, og de skal opleve, at verden er et spændende og forunderligt sted at være.

 

elever
design
madkundskab
mit køkken
esport
performance
idræt
håndværk og friluftliv

Stamhold

Eleverne på Karise Efterskole organiseres i fem stamhold, der med fem forskellige pædagogiske arrangementer sigter mod, at undervisningen leder frem mod folkeskolens faglige slutmål.

De fire stamhold hedder henholdsvis: Nord, Syd , Øst, vest & Stamhold 9

Her undervises der i de boglige fag (dansk, matematik og engelsk), samt tema og projektarbejde.

Med et specialpædagogisk sigte vil der blive undervist med udgangspunkt i den enkeltes elevs forudsætninger.

På stamholdet har hver elev en ansvarslærer og der arbejdes derfor også med de sociale og personlige kompetencer.

Vi tilbyder også FSA i dansk, engelsk og matematik, for elever med forudsætninger derfor.

DSC_0968