Udviklingsprojektet "RESONANS"

Vi har fået tildelt en bevilling fra Forsøgs- og udviklingspuljen i Efterskoleforeningen 

”Udvikling af ny resonansbåren praksis” 

Vi skal afdække og identificere tilstedeværelse af resonans, for at kunne arbejde videre med målrettede indsatser.

Fotos fra KICKOFF den 31. august 2023 hvor de pædagogiske justeringer blev formidlet i årsplanen 23/24

UDVIKLINGSPROJEKTET "RESONANS"

Efterskoleforeningens bevillingsnævn besluttede at imødekomme vores ansøgning om tilskud til forsøgs- og udviklingsprojektet. Projektet fokuserer på at afdække og identificere tilstedeværelse af resonans, for at kunne arbejde med målrettede indsatser.
Sociologen Hartmut Rosa skriver om begrebet Resonans.

Begrebet skal kort sagt henvise til, at det, som giver mennesker mening i livet, er at opleve, at verden ’svarer’. Vi berøres af verden og dermed transformeres. Resonans er en relationsmodus, en samklang og en svarrelation, hvor der sker en gensidig udveksling mellem subjekt og verden. Altså at vi indretter vores Efterskole, med en forståelse for at understøtte vores elevers muligheder for, at finde både meget konkrete svar, men samtidig også med en mulighed for at eksistentielle spørgsmål kunne trænger sig på og bliver forstået. Altsammen i en række nye små justerede fællesskaber, der sammen med de allerede etablerede og afprøvede efterskolefællesskaber, er gensidigt konstituerende for skolekulturen.

På Karise Efterskole vil vi derfor i det kommende år forsøge at udvikle og justere vores pædagogiske praksis, så vi forhåbentlig i højere og bedre grad adressere den ” Ny Udsathed” blandt vores unge som ex. Center for Ungdomsforskning har peget på. I den kontekst er vejledningsdagen i praksis kaldet Special Skills blevet en af blomsterne i en buket, som vores kommende elevhold præsenteres for.

Pædagogisk Justering 1

Projekt Me/We
Skolens lærere og viceforstanderen deltager hen over skoleåret i projekt Me/We, som er skabt i samarbejde med Efterskoleforeningen, Mary Fonden, Just Human og Tuborgfondet. I alt har 75 af landets efterskoler indtil nu deltaget i projektet.
Vi vil på Karise Efterskole bidrage til at udvikle en stærk og bæredygtig ungdomsgeneration. Året igennem vil vi lave aktiviteter, der træner elevernes sociale muskel. Aktiviteterne vil foregå dels på stamhold, linjefag, fritidsdelen samt til vores fælles formiddagssamlinger. Eleverne skal opleve og blive opmærksomme på deres egen betydning for fællesskabet og lære hvordan de kan møde deres efterskolekammerater på en god måde.
Projektet er inddelt i følgende otte temaer som naturligt følger årets gang:
1. Kom godt i gang
2. Mig og min mobil
3. At lade op
4. Fællesskab
5. Forstå dig selv og andre
6. Søvn
7. Kammeratskab
8. Efter efterskolen.

Pædagogisk justering nr. 2

Tidligere elever, såkaldte fortsætter elever, inviteres til Karise Efterskole 24 timer før opstart. De i alt 25 fortsætter elever skal byde de nye elever velkomne søndag og hjælpe dem på plads. De udnævnes til kulturbærere, med retten til at bære en T-shirt, der oplyser dette. Kulturbærerne også kaldet fælles skaberne, skal hjælpe de nye elever til rette og vise det bedste af de gode vaner frem for den helt nye elevgruppe på 63 nye elever. Og i øvrigt formidle de gode vaner videre og interesser sig for det nye hold. Træne deres sociale muskel så og sige.
(”kan I huske da I selv var nye”?)

Pædagogisk justering nr. 3

Faget ”Skab Dig” er også en nyskabelse i indholdsplanen.
Faget er en trivselstime og er særligt tilrettelagt undervisning og praktiske øvelser for en nøje udvalgt målgruppe. Under overskriften Hvad får mennesker til at trives og udvikle sig? Faget er skabt til de af vores elever, der opleves at have brug for ekstra støtte til at højne deres personlige trivsel og selvværd, samt reducere stress og et overaktivt nervesystem. Faget skal ses som elevens mulighed for at udvikle personlige og sociale kompetencer og strategier, der støtter elevens deltagelse i -og mulighed for at bidrage til fællesskabet og modtage af fællesskabet i en dialektisk proces. Mindfulness, EFT tapping, meditation, visualisering, positive psykologi, styrkefokus mm. er eksempler på metodikker og tilgange som vil blive brugt i undervisningen. Disse kan bidrage til, at eleven erfarer, at der findes en anden mere positiv livsoplevelse end den eleven aktuelt oplever at befinde sig i. Faget er ikke et linjefag, men vil blive tilbudt enkelte elever efter behov.

DSC_9641DSC_9635