Performance

På linjefaget Performance er der mulighed for at slippe den indre skuespiller løs. I løbet af perioden, er eleverne med til at opsætte en forestilling, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, kreativitet og stærke sider. Forestillingen bliver fra gang til gang skrevet og udarbejdet ud fra elevkonstellationen, med eleverne som idéudviklere og medforfattere. Undervejs arbejdes der individuelt med dramaøvelser, der øger tilliden til sig selv og de øvrige elever, samt øger krops- styrke og -bevidsthed. Der arbejdes løbende med musik som virkeform igennem almen bevægelse, sang, rytme og inddragelse af musikken som udtryksform. Vi har blandt andet opsat danseforestillingen “Romeo og Julie” med fokus på det nonverbale, dans og rytme. Derudover har vi optrådt med cirkusforestillingen “Cirkus Kaffe og Kage”, samt musicalen “Grease”

Fagets mål:

• At eleven oplever, hvordan man kan udtrykke sig både verbalt og i særdeleshed nonverbalt. Dette vil komme til udtryk gennem dans, mimik, tegn til tale mm.

• At eleven får kendskab til teatrets historiske virke såsom hvordan man sætter en forestilling op, hvordan man agerer i forhold til medaktører, hvordan man modtager instruktion mv.

• At eleverne oplever glæde ved at være en del af det særlige fællesskab drama og teater kan danne rammen for.

• At eleven opnår tillid til at samarbejde med andre aktører.

• At eleverne opnår kendskab til forskellige dramaøvelser og teknikker i et historisk perspektiv.

• At eleverne oplever forskellige genrer indenfor performance, herunder kamptekniker, forskellige dansestilarter, tekstsekvenser og sang i et historisk perspektiv.

• At eleverne oplever det legende element i valg af opsætning, tekst og udtryk.

• At trække den enkeltes elevs kompetencer frem, og bruge det som en styrke i fællesskabet.

• At eleverne arbejder med transition fra barn til voksen.

Metodik:

• Fælles arbejde

• Gruppearbejde i både større og mindre grupper

• Individuelt

• Daglig fysisk aktivitet i form af styrke og dans

 

VÆLG PERFORMANCE HVIS DU KAN LIDE:

  • At bevæge dig
  • Har mod på at optræde
  • Er vild med drama og musik
  • Har en indre gøgler eller skuespiller gemt i dig
  • At arbejde med Lys & Lyd bag scenen