Idræt

Linjefaget idræt er for dig der holder af en hverdag med fart og aktivitet. Vi tager udgangspunkt i at bruge kroppen og kommer omkring mange forskellige sportsgrene. På linjefaget idræt arbejder vi på at den enkelte elev lærer at være en del af en gruppe, med de forpligtigelser dette indebærer. Med kroppen i centrum udforsker og udfordrer vi dine grænser og her kommer du i topform.

Fagets mål:

• At eleverne oplever motion som en naturlig del af deres hverdag.

• At eleverne får erfaring med kroppens anatomi. Her under oplever en kropsforståelse.

• At eleverne forholder sig til sin position ved fysisk udfoldelse.

• At eleverne oplever at naturen kan bruges som ramme for fysisk udfoldelse.

• At eleverne opnår et kendskab til hinandens forskelligheder. Eksempelvis hvilke fysiske begrænsninger et givent handicap kan have.

• At eleverne udviser samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter.

• At eleverne bliver bevidst om egen krop og fysiske grænser.

Faglige aktiviteter:

• Kredsløbstræning, herunder grundform og kropsforståelse.

• Obligatorisk morgenløb på ”Kariserunden” Der skrives logbog om egne præstationer.

• Atletik, Løb og Kast.

• Praktisk teori om kroppen/anatomi.

• Planlægning af motionsdag.

• Boldspil, der afprøves såvel traditionelle som anderledes boldspil herunder; fodbold, basket, høvdingebold, cricket, kongespil, petanque m.m.

• Gøgl, der arbejdes henimod den fælles afslutning (Julemarked) med Madkundskab og Friluftsliv, hvor vi underholder med gøgl og sjove lege til arrangementet.

Metodik:

Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter, aktiviteter i mindre grupper og individuelt. Hver dag vil begynde med en fælles introduktion til dagens emne, således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen skal kvalificere deres interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk.

 

VÆLG IDRÆT HVIS DU KAN LIDE:

  • At sætte mål og flytte grænser
  • At blive udfordret
  • At bruge din krop
  • At spille bold
  • At cykle og være ude i naturen
  • At være en del af en gruppe