Friluftliv

Karise Efterskole ligger midt i et af Danmarks smukkeste naturområder tæt på skov og strand. En natur, der rummer uanede muligheder for oplevelser og udfordringer.

I friluftsliv er vi i og sammen med naturen. Vi benytter os af de nærliggende faciliteter, som fx vores eget bålhus og shelter, samt de muligheder vores smukke og udfordrende område stiller til rådighed. Hvis du vælger friluftsliv, vil du få færdigheder indenfor mountainbike, madlavning på bål, træhåndværk og navigation i naturen fx ved Geocatching, kompaslære m.m

Du vil blive udfordret i højderne, når vi arbejder med klatring og rapelling. Bagefter kan du sidde omkring bålet, nyde roen og lytte til dine kammeraters fortællinger.

Fagets mål:

• Formålet med undervisningen i linjefaget friluftsliv er, at eleverne tilegner sig viden, der knytter sig til natur, miljø og sundhed.

• At færden i naturen og små-håndværk videregives som en del af vores kulturelle tradition.

• Undervisningen skal give eleverne fortrolighed med problemstillinger i forhold til natur og miljø,

ansvarsfuld brug af naturen og sammenhæng, der er vigtige for den enkelte og for samfundet lokalt og globalt.

• Friluftsliv er et tværfagligt, primært udendørs fag, hvori elementerne biologi, geografi, idræt, sløjd og hjemkunstskab indgår.

• At der via undervisningen og kendskab til naturen, opbygges kompetencer til et meningsfyldt fritidsliv

• At eleverne får et kendskab til hvad begrebet friluftsliv kan indeholde.

• At eleverne får kendskab til regler, adfærd og sikkerhed omkring bål.

• At eleverne får kendskab til ”naturens spisekammer.”

• At eleverne får kendskab til - og indblik i at lave mad over bål.

• At eleverne får kendskab til anvendelse af naturens ressourcer så som kompostering og opsamling af regnvand.

• At eleverne får mulighed for at udfolde sig aktivt i naturen.

• At eleverne får kendskab til begreberne miljø, affald og genanvendelse.

• At eleverne får mulighed for at arbejde med småhåndværk.

• At eleverne arbejder med de 4 elementer; jord, luft, ild og vand.

Metodik:

Undervisningen kommer til at foregå i en vekselvirkning mellem fælles aktiviteter, aktiviteter i mindre grupper og individuelt. Hver dag vil begynde med en fælles introduktion til dagens emne, således at vi sigter mod en fælles forståelse. Undervisningen formes af elevernes interesse og motivation, og indholdet såvel som arbejdsmetoden er således dynamisk.

Progression i faget:

Vi arbejder med kendskab, kundskab og mestringsstrategien i forhold til grundlæggende, praktiske færdigheder, erfaring og fællesskab. Sidst i perioden lægger vi et valgfrit tema, hvor eleverne har medbestemmelse og skal blive enige om en fælles aktivitet ‒ afslutning på faget.

 

VÆLG FRILUFTSLIV HVIS DU KAN LIDE:

  • At samarbejde
  • At tage imod en udfordringer
  • At få fælles oplevelser
  • At køre mountainbike og er klar på adventure
  • At lære at begå dig i naturen på mange og nye måder