Design

Formålet med undervisning på linjefaget design er, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder i at omdanne indtryk til personlige udtryk. Dette sker gennem praktisk arbejde med forskellige materialer og udtryksformer og eleverne skal øve sig i og præsenteres for samspillet mellem ide, tanke og handling frem mod et færdigt produkt.

Faglige aktiviteter:

Eleverne skal erfare hvordan farver sammensættes og hvordan udvalgte stilarter anvender figurer og farver. Eleverne skal gennem forskellige øvelser eksperimentere med at anvende forskellige stregteknikker og farvedefinerede materiale.

Eleverne skal arbejde med med materialet ler og udarbejde menneskelige figurer i forskellig størrelse samt eksperimentere med forskellige brændingsteknikker og glasering. Målet er at eleverne oplever hvordan formgivning af ler kan danne forskellige udtryk og karakterer og erfare hvilke muligheder og begrænsninger materialet og forskellige teknikker tillader.

Eleverne skal arbejde med filt, stof, pergament mm. Målet er at eleverne oplever hvordan forskellige symboler kan knytte sig til en tradition samt erfare, hvordan symboler kan fremstå forskelligt i udtryk, afhængigt af farver, materialer, størrelsesforhold mm. Eleverne med fokus på de gennemgåede symboler udvælge et eller to, der skal danne udgangspunkt for en fælles udstilling på skolen.

Alt der produceres på linjefaget skal udstilles og målet er at eleverne erfarer, hvad det indebærer at skulle præsentere et produkt samt i fællesskab at anvende begreber som materiale- og billedanalyseanalyse i praksis.

Metodik:

Eleverne kommer til at arbejde individuelt, i grupper og med et fællesprojekt for hele holdet. Herudover arbejder hver elev med en personlig elevmappe, som består af en række selvvalgte men definerede opgaver som understøtter de valgte emner.

I perioden med linjefaget design, skal eleverne arbejde med forskellige grundteknikker, materialer og emner for at understøtte angivne formål samt prioriterede arbejdsformer.

Eleverne skal løbende evaluere deres produkter samt arbejdsprocesser. Formålet er at eleverne oplever hvordan samtale og analyse kan fremme det ønskede udtryk samt lære at sætte ord og tegn på deres personlige udtryk og kreationer.

VÆLG DESIGN HVIS DU KAN LIDE:

  • At skabe et produkt og bruge dine hænder
  • At blive udfordret og bruge din fantasi
  • At arbejde med æstetik
  • At være en del af en gruppe