STU

Karise Efterskole udbyder STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) 


Den treårige, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse er målrettet at udvikle elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og sigter mod at forberede dem til et selvstændigt og aktivt voksenliv. Målgruppen er unge som har afsluttet 9. klasse og endnu ikke er fyldt 25år. De unge i målgruppen har typisk modtaget vidtgående specialundervisning enten i specialklasser, integreret i normalklasser eller i anden form. De studerende kan have diagnoser som fx autisme, ADHD, udviklingshæmning, hjerneskader, samt generelle indlæringsvanskeligheder. Der kan tilbydes bodel efter servicelovens §107.

Tryghed og struktur

På Karise Efterskole er tryghed og struktur fundamentale. Vi skaber et anerkendende læringsmiljø, hvor eleverne føler sig velkomne og accepterede, gennem klare strukturer og forventninger, samt en kultur baseret på respekt og samarbejde. Eleverne drager fordel af genkendelige værdier og et stabilt personale, hvilket skaber en sammenhængende og meningsfuld oplevelse.

 

Praksisorienteret undervisning

Vores undervisning er praksisorienteret og relevant for dagligdagen. Vi underviser eleverne i de nødvendige færdigheder til både hverdagsliv og fremtidige job. Gennem fordybelse og gentagne øvelser sikrer vi, at eleverne opnår en solid forståelse og mestring af deres færdigheder. Hver elev har en fast kontaktlærer, der yder personlig og individuel støtte, hvilket er centralt for deres trivsel og udvikling. Vi tilbyder linjefagene Køkken, Butik og Service, samt Håndværk og Vedligeholdelse, hvor eleverne kan udvikle praktiske færdigheder, opnå konkret viden om sit fagområde og udvikle sin modenhed, selvstændighed og samarbejdsevne.

 

Botræning og ADL

Vi fokuserer på at udvikle praktiske færdigheder som madlavning, rengøring og tøjvask, hvilket hjælper eleverne med at blive selvstændige og ansvarlige. Gennem disse aktiviteter lærer eleverne om sund kost og ernæring, men også indkøb og husholdningsøkonomi.

 

Kommunikation og digitale kompetencer

Vi lægger stor vægt på kommunikation, både mundtlig og skriftlig. Eleverne lærer at udtrykke sig klart og høfligt, samt navigere mere sikkert online og beskytte deres personlige oplysninger. Vi træner dem i brugen af digitale værktøjer og lærer dem om digital sikkerhed, hvilket er essentielt i den moderne verden.

 

Praktik og erhvervserfaring

De studerende skal deltage i praktikforløb, der giver dem hands-on erfaring i virkelige arbejdsmiljøer. Disse forløb er designet til at hjælpe eleverne med at anvende deres lærte færdigheder, udforske jobinteresser og træffe informerede beslutninger om deres fremtidige karriere.

 

Fritidsaktiviteter og fællesskab

Vi tilbyder et bredt udvalg af fritidsaktiviteter, sammen med efterskolens elever, der fremmer elevernes personlige udvikling og sociale relationer. Aktiviteterne spænder bredt fra eksempelvis sport og kreative workshops til sociale arrangementer, der bidrager til at opbygge fællesskaber, styrker venskaber og selvværd.

 

Samarbejde og ansvar

Et tæt samarbejde mellem STU-personalet og efterskolens øvrige personale sikrer en helhedsorienteret støtte til eleverne. Dette integrerede samarbejde skaber en inkluderende atmosfære, hvor eleverne føler sig både udfordrede og støttede i alle aspekter af deres skoleliv. Vi lægger vægt på ansvarlighed og pålidelighed, hvilket styrker eleverne evne til at mestre fremtidens udfordringer til et liv med deltagelse i fællesskab og medborgerskab. Vi forbereder eleverne til et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor de kan trives og bidrage positivt til samfundet i egen ret.

STU_logo_Tegnebræt 1
DSC_3249
DSC_9173

KONTAKT

Afdelingsleder: Niels Lillevang Hansen – nh@kaef.dk – mobil nr. 20 47 55 52