Covid-19 Retningslinjer for Karise Efterskole

Ved ankomster og afhentning:

• Forældre opfordres til at aflevere og hente eleverne i bil for at aflaste den offentlige transport.

• Tidspunkt for ankomst – (OBS. Særlig plan for søndag den 24. maj, som oplyses særskilt.)

- Ankomst er som altid mellem 18 og 21. 

• Eleverne afleveres udendørs på skolens grund. Hvis der er mere end 10 samlet, så vent i bilen til der er plads ved indgangen. Der er ekstra personale på skolen til at tage imod eleverne, men forældre eller andre ledsagere, er grundet smitterisiko forment adgang til skolen. Hovedindgangen er den eneste indgang der anvendes ved ankomstdagene. 

• Vi opfordre til at eleverne ikke har mere med til skolen, end de selv kan bære det ind på skolen. 

• Ved alle indgange til skolen vil der være opsat en spritautomat, som SKAL bruges hver gang man går ind eller ud

• Har eleven symptomer som, hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter, vejrtrækningsbesvær eller hovedpine, holdes de hjemme.

 

Familiegrupper:

• Eleverne organiseres i familiegrupper som maksimalt omfatter 8 elever. 

• En familiegruppe bor sammen opdelt på værelser af 1- 2 på hver, og deler toilet, bad og spiser sammen. Hver elev får samme spiseplads til alle måltider. Efter brug af toilet, bad og spisesituation skal der rengøres og overflader tørres af. 

• ALLE elever  forventes til hver en tid at holde 1 meters afstand, dette uden undtagelse, også i familiegruppen. 

• Medarbejderne indgår ikke i familiegrupperne. Afstandskravet mellem medarbejdere og elever på 1 meter skal overholdes både i undervisningen og samværsdelen/fritiden.

 

Undervisningen:

• For aktiviteter med høj dråbeafgivelse, her også undervisningssituationer, er afstandskravet 2 meter.

• Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage fjernundervisning. 

• I undervisning, hvor der indgår praktiske aktiviteter, skal der i videst muligt omfang anvendes handsker.

• Undervisningen foregår primært på stamhold.  Linjefagsundervisningen udgår.

 

Måltider:

• Der skal sikres grundig håndvask af hænderne forud for alle måltider. 

• Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.

• Antallet af elever i spisesalen på samme tidspunkt er ikke  større end, at afstandskravet kan overholdes. 

• Maden serveres som portionsanretninger ved bordene. 

• Familiegrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne.

Fritid:

• I fritiden må eleverne kun opholde sig på EGET værelse, på udearealet, i designlokalet og i opstillet fritidstelt foran spisesalen. Afstandskrav på 1 meter gælder alle døgnets timer. 

• Eleverne må ikke færdes uden for skolens matrikel og skal undgå butikkerne i byen. På denne måde begrænses smitte fra skolen til lokalsamfundet og omvendt. 

• Fritidsaktiviteter/undervisning efter kl. 15 er aflyst. Dette omhandler bl.a. Ridning, Håndbold, engelskundervisning og svømning mm. 

 

Generelt:

• Der vil blive afholdt kiosk på skolen 1 gang om dagen. Kiosken afvikles på stamhold. Der bliver handlet ind til kiosken ud fra elevernes ønsker. 

- Der kan betales med kontanter, eller via træk fra elevbanken. (Der kan IKKE betales med kort eller via mobilepay).

- Kontonummer til elevbanken: 2232  6878535500 (noter elevens navn når penge overføres)

• Eleverne bør så vidt muligt tage hjem på weekend. Skulle der være et særligt behov for at afholde weekend på skolen, så  skal kontaktlærer, inden tilbagekomst søndag den 24. maj, oplyses om, hvilke(n) weekend der er tale om.  

• Karise Efterskole retningslinjer står på skuldrene af Sundhedsstyrelsen retningslinjer for vores område og der står eksplicit, at special efterskolerne kan have undtagelser! Det tolker vi er hensigtsmæssigt jævnfør ovennævte. Det betyder at eleverne kan komme hjem på weekend! Men vi kan ikke tvinge elever på weekend kun opfodre jer og jeres børn til restitution. 

• Det er vigtigt at forstå, at Karise efterskole efter Covid 19  IKKE er den samme efterskole, som da eleverne blev sendt hjem. Eleverne SKAL derfor kunne efterleve de sociale spilleregler som her er præciseret. Vi er som skole tvunget til at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer på lige fod med andre efterskoler. 

• Overholdes retningslinjerne ikke er vi desværre nødsaget til at hjemsende eleven. 

 

Procedure ved sygdom:

• På baggrund af følgende symptomer hjemsendes eleven: 

- Hoste

- Feber

- Ond i halsen

- Muskelsmerter

- Vejrtrækningsbesvær

- Hovedpine

 

• En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på  ”Apoteket”  indtil afhentning.

• Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 

• Skolen stiller værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev. 

• Bliver en elev konstateret smittet med COVID-19, skal alle elever i familiegruppen afhentes hurtigst muligt af forældrene. Eleverne må vende tilbage, når mistanke om smitte er udelukket ved test.

 

BEREDSKABSPLAN findes under "Lovpligtigt"