Covid-19 Retningslinjer for Karise Efterskole

Velkommen tilbage på efterskole pr. 15/3. Vi følger retningslinjerne og hverdagen på Karise Efterskole ligner næsten den som var gældende før nedlukningen denne vinter. Vi følger altid myndighedernes anbefalinger og vores organisation og håndtering bygger på følgende retningslinjer:

https://www.efterskolerne.dk/da/Aktuelt/genaabning

 

 

 Primærgrupper:

• Eleverne organiseres fortsat i primærgrupper som maksimalt omfatter 30 elever. På Karise Efterskole er det organiseret i de 4 stamhold. 

• En primærgruppe bor sammen opdelt på værelser af 1- 2-3 elever på hver, og deler toilet, bad og spiser sammen. Hver elev får samme spiseplads til alle måltider.

• Eleverne er indenfor primærgruppen undtaget fra den generelle anbefaling om afstand.

 

Undervisningen:

• Såvel i stamholdsundervisnigen som i linjefagene kan anbefalingen om afstand fraviges. Vi kan derfor undervise i skemaets fag som eleverne kender det fra før jul.

• Elever, der hjemsendes grundet positiv Covid19 test, skal modtage fjernundervisning. 

• Fra 15/3 undervises der igen i alle fag gældende på eksisterende skoleskema. Dog er vores idræt- og fritidsaktiviteter ud af huset indtil videre sat i bero. Fritidsaktiviteter ud af huset, eks. cykeltur eller tur til stranden kan foregå hvis vi undgår andre potentielle smittekæder.

 

Måltider:

• Der skal sikres grundig håndvask af hænderne forud for alle måltider. Dette sættes i system når eleverne ankommer til spisesalen.

• Færdsel i spisesalen ensrettes så vidt muligt, så kontakt ansigt-til-ansigt minimeres, og kødannelse undgås.

• Maden serveres som portionsanretninger ved buffeten af køkkenlærerne.

• Primærgrupperne udgør elevernes faste spisegrupper. Eleverne har faste pladser ved måltiderne, spiser forskudt og spisesituationerne er udvidet med 30 min.

 

Fritid:

• Eleverne må besøge de andre elever fra primærgruppen på deres værelser og bo-område(gange).

Samvær med elever fra andre primærgrupper og klasser foregår på skolens øvrige fællesarealer og så vidt muligt udendørs. Man besøger således ikke elever fra andre primærgrupper på deres værelse. Der skal holdes afstand til elever fra andre primærgrupper(stamhold).

Indtil påsken er fritidsaktiviteter ud af huset (bowling, skydning, svømning, ridning) mm. sat i bero.

Eleverne må, indtil påske, gerne forlade skolens område men max. 2 sammen.

Test på Karise Efterskole

Som noget helt nyt er alle efterskolerne i landet pr. 15/3 blevet pålagt at teste elever og ansatte 2 x ugentligt. Testning varetages indtil påske af Falck og efter påske af skolens eget pode-team.

Hvis en elev ikke KAN og VIL testes skal forældrene sørge for en lægeerklæring som skal fremvises til kontaktlærer el. Louise på kontoret. Formelt er det efterskolen som skal betale for en sådan lægeerklæring. 

Hvis en elev testes positiv på skolen kontakter skolen herefter hjemmet. Skolen vil nu sørge for at eleven får foretaget en PCR-test via en privat udbyder. Her kan vi få et testsvar på ca. 2-4 timer. Dette for at imødekomme de falske positive test og hermed undgå hjemsendelse af en stor del af skolens elever. Imens der ventes på svar på PCR-testen skal eleven og elevens nære kontakter også være isoleret på skolen. 

Har eleven slutteligt en positiv PCR-test rådfører skolens ledelse sig med patientstyrelsen og de kommunale sundhedsmyndigheder om videre procedure. Det kan føre til at hele elevholdet og lærergruppen hjemsendes med henblik på egen testning. Eleven, som er smittet med Covid-19, påvist hos den private udbyder, er også forpligtet til at lade sig teste i det offentlige PCR-system for registrering mm. Dette vil være forældrenes ansvar.

Skolen melder herefter information om tilbagekomst ud.

 

Generelt:

Skolen rengøres af vores rengøringsassistent 2 x dagligt. Den daglige tur hvor toiletter og bad og fællesarealer bliver Corona rengjort tidlig morgen. Ligeledes møder hun ind hver eftermiddag og spritter kontaktflader af på hele skolen.

Hver dag fra klokken 14.00-14.30 skal eleverne rengøre deres eget værelse og sørge for udluftning. Dette sættes i gang fra mandag den 15/3 og vil dagligt blive superviseret af lærerne.

På ankomstdagen den 15/3 og i ugerne fremover ankommer og afhentes eleverne ude på skolen parkeringsplads. Det vil sige at der ikke er nogen forældre inde på skolen. I nødstilfælde kan en forælder, efter aftale med kontaktlærer, gå kortvarigt med ind på skolen iført værnemidler.

 

 Procedure ved sygdom indtil påske:

• På baggrund af følgende symptomer hjemsendes eleven: 

- Hoste

- Feber

- Ond i halsen

- Muskelsmerter

- Vejrtrækningsbesvær

- Hovedpine

 

• En elev, der har symptomer på COVID-19, skal hentes af forældrene hurtigst muligt. Eleven isoleres på ”eget værelse”  indtil afhentning.

• Eleven må vende tilbage, når mistanke om COVID-19 er udelukket ved test eller 48 timer efter, at symptomerne er ophørt. 

• Skolen stiller værnemidler til rådighed for medarbejdere, som skal tilse en syg elev. 

 

Efter påske:

Skolen har eget pode-team til rådighed og vi er derfor langt mere fleksible i testningen. En elev med symptomer vil derfor kunne få en test inden for ganske kort tid.